Succesvol optreden Mpingo Ya Kwanza

18 April 2013 heeft Mpingo Ya Kwanza haar afsluitende voorjaarsconcert gegeven, in een goedgevulde gehoorzaal van de Muzerie.