Home

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE STICHTING MPINGO!

Mpingo Clarinet Choir is voor klarinettisten van alle leeftijden en staat onder leiding van dirigent, docent en klarinettist Martin van Zanten uit Kampen. Het bestaat, naast de bekende besklarinet, uit de es-, alt-, contra alt-, bas- en contrabasklarinet. Deze bijzondere bezetting geeft het klarinetorkest een prachtige klankkleur waardoor het geschikt is om allerlei speciale gelegenheden muzikaal op te luisteren.

Het orkest speelt diverse stijlen muziek: van barok tot rock, en van polka tot pop. Het staat bekend om de thema-optredens op speciale locaties, bijvoorbeeld tijdens het Stadsfestival van Zwolle.

Het speeljaar van Mpingo Clarinet Choir loopt van 1 september tot 1 juli en telt 30 repetities.

De repetities worden gehouden in het gebouw van De Bazuin aan de Jupiterstraat 8a te Zwolle, op de woensdagochtend van 10.30 – 11.30 uur.

Na afloop is er, voor wie wil, gelegenheid om gezellig na te praten bij een kopje koffie of thee.

Nieuwe klarinettisten zijn van harte welkom! Plaatsing gebeurt in overleg met de dirigent. Het instapniveau is het A-diploma of vergelijkbare speelervaring.

De Stichting Mpingo beschikt over een aantal instrumenten – met uitzondering van de gangbare besklarinet – die worden verhuurd aan de orkestleden van Mpingo Clarinet Choir. Lijkt het je iets om, bijvoorbeeld, op een alt- of basklarinet te spelen? Neem dan contact op.

Voor nadere informatie, zoals bijvoorbeeld de hoogte van de contributie, het bijwonen van een repetitie, het huren van een instrument etc., kunt u contact opnemen via email (info@mpingo.nl), of telefonisch (06 30902496)