Stichting Mpingo

Stichting Mpingo is op 1 juli 2013 opgericht.

De naam van de instelling: Stichting Mpingo
Bestuur:
Gerard Zuyderhoff, Voorzitter.
Carola van Kesteren-Scholts
Wil Bartels, secretaris

post- en bezoekadres: Cliviastraat 7, 8012 CT Zwolle
telefoonnummer secretaris: 038-4224901
email adres: info@mpingo.nl
website: www.mpingo.nl
RSIN/fiscaalnummer: 8529.72.969
K.v.K.: 58299203

Doelstelling van Stichting Mpingo:

De stichting heeft ten doel het stimuleren van muziekbeoefening in het bijzonder in de regio Zwolle en omgeving, zomede al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van des woords. De stichting beoogt niet het maken van winst en zal slechts commerciële activiteiten ontplooien indien en voor zover de opbrengst daarvan wordt aangewend ter financiering van algemeen nuttige activiteiten. Algemeen nuttige activiteiten zullen nimmer tegen commerciële tarieven worden aangeboden.